Zoeken
  • Leider Gillian

Mooimakers Project

Een nieuw jaar brengt natuurlijk ook goede voornemens met zich mee. Een voornemen dat wij met onze Chiro maken voor 2020 is dat wij willen bijdragen aan een propere omgeving en gemeente! Daarom doen wij dit jaar mee aan het “Mooimakers” project, een initiatief van de Vlaamse Overheid tegen zwerfvuil en sluikstort.


Wat houdt dat juist in?

Wij zullen met onze Chiro maandelijks acties doen om de omgeving van onze lokalen netjes te houden, door bv.: al het zwerfvuil in de omgeving van de lokalen op te ruimen en ook willen we extra inspanning leveren op het gebied van recyclage en afvalreductie tijdens de werking van onze Chiro.


Het Actieplan:

  • Maandelijks engageert een groep zich om al het zwerfvuil in de directe omgeving van onze Chiro lokalen te gaan opruimen

  • Onze Chiro neemt maatregelen om afval te vermijden tijdens onze activiteiten

  • We voorzien voor elk soort afval juiste vuilbakken, zodat er netjes kan gesorteerd worden

  • We benadrukken aan onze leden dat het belangrijk is om altijd netjes te sorteren en afval zoveel mogelijk te vermijden

  • We hebben onze eigen afvalverantwoordelijke, Jelle, die ervoor zorgt dat er steeds netjes gesorteerd wordt en erop toeziet dat onze terreinen en lokalen afval-vrij blijven


Wil jij ons volgen in onze strijd tegen zwerfvuil?

Hou dan zeker onze facebook-pagina in de gaten waar we maandelijks verslag zullen uitbrengen van onze vooruitgang en deze nieuwspagina

©2020 door de ICT-verantwoordelijke van Chiro Jongens Putte.